ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
โดย : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา (Princess Chulabhorn International Oncology Conference)

จัดโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

สมัครเข้าร่วมงานหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.pcioc2019.com


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next