ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562
Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019 (RU - NIRC 2019)
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 30 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.rd.ru.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next