ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562
หัวข้อ "ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความท้าทายต่อมนุษยสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัล"
The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (NIC - HUSOC II)
วันที่ 4 - 7 กันยายน 2562
ณ Mandalay University of Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

Deadline submission: 31 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่ http://husoc2019.bru.ac.th/


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next