ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12

วันที่ : 26 มิถุนายน 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12
“การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0” 
“Interdisciplinary Research Based on Era of 5.0” 

20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่ 15 มิถุนายน จนถึง 15 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th/conf12เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next