ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน รุ่นที่ 2/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน รุ่นที่ 2/2562

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบันสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน รุ่นที่ 2/2562 (IRB Setup for IRB Staff 2/2019) จะจัดในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/ท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://tinyurl.com/setup-staff2-2019 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง 02-849-6220, 6223เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next