ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 3/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 3/2562

วันที่ : 14 สิงหาคม 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ.

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ดำเนินการ/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจกฎระเบียบ หลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและดำเนินการได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น

 

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว  โปรดลงทะเบียนได้ที่  url http://gg.gg/et1zh หรือ

https://forms.gle/912cwrHotxJo6e1f7

 

รายละเอียดกำหนดการอบรมดูได้ที่เอกสารด้านล่าง  

ปิดรับรายชื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณณมล วรปรีดา โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail: ethics@mail.kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > ร่างกำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next