ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Workshop: Soft Skills Assessment
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Workshop: Soft Skills Assessment

วันที่ : 22 สิงหาคม 2562
โดย : สถาบันการเรียนรู้

สถาบันการเรียนรู้ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร มจธ. ทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Workshop: Soft Skills Assessment วิทยากรโดย รศ. ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติ Soft Skills Assessment รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดประเมินผล soft skill

ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2z6gmir
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
KMUTTLearningPlatforms@gmail.com


เอกสารประกอบข่าว
  > poster ประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next