ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019

วันที่ : 23 สิงหาคม 2562
โดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยงานนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นการเสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนเวทีต่อยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง เพื่อเชื่อมโยงให้ภาคเอกชนเข้าถึงได้ง่าย

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และเสวนาทางวิชาการ การแสดงผลงานเทคโนโลยีกว่า 240 ผลงาน  การเสนอผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ต่อนักลงทุนเป้าหมาย การจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ รวมถึงการบริการต่างๆ จากภาครัฐ ในการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/thailandtechshow/2019/   


เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > poster
  > poster
  > poster
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next