ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 23 สิงหาคม 2562
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2 ) ประกอบด้วย 3 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 กลุ่มเรื่อง
1.1 พลังงานสีเขียว
1.2 การคมนาคมขนส่งระบบราง
2. ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 1 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กำลังคนในศตวรรษที่ 21

อาจารย์ที่สนใจขอรับทุน ให้ส่งข้อเสนอโครงการ พร้อมแบบฟอร์มนำส่งข้อเสนอโครงการ (https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227) และ แบบฟอร์ม RIPO-01 (ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ethics.kmutt.ac.th/download/) การประเมินโครงการโดยหัวหน้าโครงการ มาที่ สวนพ. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 และดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRMS ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2562

เอกสารประกอบของ วช. https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อสนอโครงการถึงการปิดโครงการ
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดำเนินการในระบบเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ การส่งรายงานความก้าวหน้า และการปิดโครงการ 

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-470-9648 (เจนจิรา)
อีเมล kirim@kmutt.ac.th
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next