ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ : 23 สิงหาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดการอบรม ดาวน์โหลดด้านล่างนี้
สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/ex8ao


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next