ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการ "ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการ "ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ"

วันที่ : 30 สิงหาคม 2562
โดย : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่โครงการ "ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ" ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall 2 โรงแรมรามา การ์เด้น กทม. 

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ ส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next