ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10

วันที่ : 10 ตุลาคม 2562
โดย : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ภายใตการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “Humanity Empowerment Through Social Innovation: การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม” ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

จึงขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://conference.sct.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ :  063-078-4620 ต่อ 141
โทรสาร   :  0-7553-8031
อีเมล       : research@sct.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next