ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2563

วันที่ : 19 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้ทราบถึงความสำคัญของการวิจัยในมนุษย์ แนวปฏิบัติการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. และมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าโครงการวิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามกำหนดจะได้รับ“ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการประเมินโครงการวิจัย  ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 80 คน

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมดังกล่าว  โปรดลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/fhyxw หรือ https://forms.gle/G8JHeKzp9oy57y1w8

รายละเอียดกำหนดการอบรมดูด้านล่างนี้ 

ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกษวรรณ เรืองทินกร โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail: ethics@mail.kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next