ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

วันที่ : 25 ตุลาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 (RUSCON 4) ในหัวข้อ "วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 23-24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และ 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ 

ลงทะเบียนส่งบทคัดย่อภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ruscon.rmutsb.ac.th/เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next