ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
KMUTT TALK หัวข้อ“Pathways to successfully write and publish your scientific paper"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > KMUTT TALK หัวข้อ“Pathways to successfully write and publish your scientific paper"

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะจัดการบรรยาย KMUTT TALK หัวข้อ“Pathways to successfully write and publish your scientific paper" : Practical advices on preparing and publishing scientific papers with an insight information on how journals actually work and how to effectively deal with them” วิทยากรโดย Professor Dmitry Eskin , Professor of Brunel Centre for Advanced Solidification Technology Brunel University London, U.K. ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี  
 
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/fn0p7 หรือ https://forms.gle/Y65iAWZeBAaL9EDm9

ปิดรับรายชื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำรายชื่อต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณนภชนก ยะระพันธุ์ โทรศัพท์ 0-2470-9619 หรือ Email: naphachanok.yar@kmutt.ac.th 

The Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) in collaboration with the Department of Production Engineering, and the Student Financial Aid Office is organizing a
KMUTT Talk titled “Pathways to successfully write and publish your scientific paper" providing practical advice on preparing and publishing scientific papers with insight on how journals actually work and how to effectively deal with them by Professor Dmitry Eskin, Professor of Brunel Centre for Advanced Solidification Technology Brunel University London, U.K. on Monday, 18 November 2019, 09.30 a.m. – 11.30 a.m., AD907 Meeting Room, 9th Floor, Office of the President Building 

We would like to invite all researchers, students and staff to join this KMUTT talk. Please register at http://gg.gg/fn0p7  no later than 15 November, 2019. There are only 90 seats available.

For more information please contact K.Naphachanok at Tel 02-470-9619   or e-mail : naphachanok.yar@kmutt.ac.th
-------------------------------------------------------------

Professor Dmitry Eskin 
 
Professor of Brunel Centre for Advanced Solidification Technology 
Brunel University London, U.K. 
 
Editor of Journal of Alloys and Compounds, Subject Editor of JOM, and Series Editor at CRC Press. 
 
Prof. Eskin is a well-known specialist in physical metallurgy and solidification processing of light alloys, author and co-author of more than 280 scientific papers, 5 patents and 6 monographs. Prof. Eskin is a recipient of Warren Peterson Cast Shop Technology for Aluminum Production Award (2011, 2013) and Aluminum Technology Award (2013) from TMS (USA).เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next