ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วม 'กิจกรรม KMUTT กับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC'
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วม 'กิจกรรม KMUTT กับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC'

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วย กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "กิจกรรม KMUTT กับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ EEC" ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร KX ถนนกรุงธนบุรี (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่)  รับฟังหัวข้อบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ EEC สิทธิและประโยชน์สำหรับภาคอุตสาหกรรม” 
โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และร่วมฟังกิจกรรมในหัวข้อ "KMUTT Lifelong Learning Models: Upskill & Reskill
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต"
เป็นการนำเสนอหลักสูตรความเชี่ยวชาญของมจธ.ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve 
โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมจธ. พร้อมให้คำปรึกษาการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิงค์
https://forms.gle/pWvKBtYydnpSA2GNA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน (คุณธนกฤต) โทร. 0-2470-9647 หรือ
wae.office@mail.kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next