ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > รับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)

วันที่ : 04 ธันวาคม 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) โดยหน่วยงานที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ที่ https://goo.gl/M1j1uA 

ทั้งนี้ สวนพ. ขอดำเนินการรับข้อเสนอทุนดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)  ให้สำหรับผู้ขอรับทุนในช่วง 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 โดยผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการ ดังนี้ 1. แบบสมัครขอรับทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ/ทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (สำหรับอาจารย์/นักวิจัยที่ขอรับทุนกรอกข้อมูล) 2. Visiting Professor/ Distinguished Visiting Professor Application Form (For Foreign Professor) พร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD ในรูปแบบ .doc และ PDF ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งผ่านคณะ/สำนัก มายังสำนักงานวิจัยฯ ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อสำนักงานวิจัยฯ จะได้รวบรวมและนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาการให้ทุนต่อไป โดยทาง สวนพ. ได้เอกสารดังนี้ 

1. ข้อกำหนดสำหรับผู้รับทุนโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และโครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)
2. แบบสมัครขอรับทุน (สำหรับอาจารย์/นักวิจัยที่ขอรับทุนกรอกข้อมูล)
3. Application Form for Visiting Professor and Distinguished Visiting Professor

ตารางรอบการพิจารณาโครงการ และเอกสารประกอบดูได้ดังแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 0-2470-9687เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next