ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 & International Conference on Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2020)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 & International Conference on Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2020)

วันที่ : 06 ธันวาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 & The 2nd International Conference on Tourism, Business, & Social Sciences 2020
หัวข้อ "Insight to China and ASEAN’s Wellness, Tourism, & Innovation"
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร

ส่งบทความภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dpu.ac.th/caiconf2020/index.html


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next