ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

วันที่ : 06 ธันวาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และ เป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ

           สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดของใบสมัครใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบ (template) ในการพิมพ์บทความ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวการต์สิริ ปานสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๕๔๓ ต่อ ๑๐๗๙-๑๐๘๔ หรือ ๐๘๑-๓๕๘-๘๓๘๖


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next