ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

วันที่ : 06 ธันวาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
The 21st National Graduate Research Conference (21st NGRCC)
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

ส่งบทความภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.kku.ac.th/grc/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next