ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ : 09 ธันวาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) และเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 10 มกราคม พ.ศ. 2563 
          จึงใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ส่งผลงานในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.psru.ac.th/PBR2020/ โทร 055 267 000 ต่อ 7230, 055 267 038  เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next