ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563

วันที่ : 09 ธันวาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563
เรื่อง "การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ"
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จังหวัดนนทบุรี

ส่งบทความภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 [ขยายเวลา]

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ird.stou.ac.th/stouconference/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next