ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
แจ้งปิดทำการภาควิชาจุลชีววิทยา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > แจ้งปิดทำการภาควิชาจุลชีววิทยา ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562
โดย : น.ส.ณัฏฐิฏา สุขเกษม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาสตร์ มจธ.

ด้วยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น ภาควิชาจุลชีววิทยา

จึงขอปิดทำการในช่วงวันดังกล่าว จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next