ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บรรยายพิเศษเรื่อง “Bioavailability and Bioequivalence Testing” และ “The Statistical Assessment of Bioequivalence” โดย Professor Bimal K. Sinha ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Maryland, Baltimore County (UMBC)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > บรรยายพิเศษเรื่อง “Bioavailability and Bioequivalence Testing” และ “The Statistical Assessment of Bioequivalence” โดย Professor Bimal K. Sinha ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Maryland, Baltimore County (UMBC)

วันที่ : 11 ธันวาคม 2562
โดย : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Bioavailability and Bioequivalence Testing” และ “The Statistical Assessment of Bioequivalence” โดย Professor Bimal K. Sinha ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Maryland, Baltimore County (UMBC) ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน SC 2216 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตึกฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ นางสาวพรพิมล ลาลุน โทรศัพท์ 02-470-8839 ภายในพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563  (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next