ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานจ้างเหมาจัดทำป้าย Kmutt พร้อมติดตั้งไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานจ้างเหมาจัดทำป้าย Kmutt พร้อมติดตั้งไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย Kmutt พร้อมติดตั้งไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเชิญชวน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next