ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบข่าว
  > ร่างประกาศฯ_ชุดคอมฯ60เครื่อง
  > Spec_ชุดคอมฯ60เครื่อง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next