ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

วันที่ : 01 ตุลาคม 2562
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบข่าว
  > ยกเลิกร่างประกาศ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next