ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560)

วันที่ : 04 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานกิจการนักศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560)

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผลผู้ชนะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next