ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 07 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะสีดำ

จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

……………………………………………………………….

                    ตามที่ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโครงการ ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน ๔ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                          ซื้อถุงขยะสีดำ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ริษัท ควีนอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๔,๓๐๔.๒๕ บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น

ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

                      

             ประกาศ ณ วันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒     

                    


                             ( นายพิชัย  โฆษิตพันธวงศ์ )

                  ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next