ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ประจำไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ประจำไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

วันที่ : 09 ตุลาคม 2562
โดย : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ โทร 024708604

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562   

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next