ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล

วันที่ : 10 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next