ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบซอฟท์แวร์ระบบบริหารงานอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Front-End) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบซอฟท์แวร์ระบบบริหารงานอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Front-End) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 10 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างออกแบบซอฟท์แวร์ระบบบริหารงานอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Front-End) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next