ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ของ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ของ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ : 11 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ของ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ประจำไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562  ถึง กันยายน พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ+เอกสารแนบ ไตรมาศที่ 4

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next