ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

วันที่ : 15 ตุลาคม 2562
โดย : ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

จ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณโครงการ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next