ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ประจำไตรมาสที่ 4 โดยเริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม 2562- กันยายน 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ประจำไตรมาสที่ 4 โดยเริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม 2562- กันยายน 2562

วันที่ : 21 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 4

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next