ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 24 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศประกวดราคาห้องพยาบาล

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next