ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

วันที่ : 22 ตุลาคม 2562
โดย : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 4/2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next