ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ : 25 ตุลาคม 2562
โดย : ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

จ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ งบประมาณโครงการ ๓๖๙,๗๐๐ บาท

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next