ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ : 30 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

จ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next