ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) ของศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) ของศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

วันที่ : 31 ตุลาคม 2562
โดย : ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) ของศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง 2,433,047.81 บาท

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรายละเอียดแนบท้าย ไตรมาส 4-62

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next