ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Learning Designer
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Learning Designer

วันที่ : 06 มกราคม 2563
โดย : โครงการ KMUTT Education Technology Development and Service

สถานที่ทำงาน

 • ‍มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและวางแผนรูปแบบการเรียนรู้โดยเน้นเรื่อง Competency ของผู้เรียนทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • ทำงานร่วมกับคณะนักออกแบบการเรียนการสอน และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ค้นหาและทดลองเครื่องมือใหม่ๆ หรือนำเสนอ Solution ที่สร้างสรรค์ เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษา
 • จัดทำบทความ รีวิวคู่มือการใช้งานรวมถึงสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
 • ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนวิเคราะห์ ค้นคว้างานวิจัย ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • มี Sense of Technology ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของ Requirement ได้
 • มี Passion ในด้านการศึกษา และมีใจรักในการให้บริการชื่นชอบการศึกษาเรียนรู้และติดตามเทรน Technology
 • มีความรับผิดชอมสูง คิดอย่างเป็นระบบ/มีตรรกะและสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ โดยไม่ต้องตามติดในทุกขั้นตอน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบคอร์สการเรียนรู้ทั้งแบบ Online - Offline  รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารอยู่ในระดับดีมาก
 • มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1) ประวัติย่อ (Resume) และหลักฐานทางการศึกษา ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ ets.hrteam@gmail.com

การคัดเลือก พิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.leb2.kmutt.ac.th/job-hiring/learning-designer

 


< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next