ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Software Developer
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง Software Developer

วันที่ : 01 กันยายน 2562
โดย : https://leb2.kmutt.ac.th/job-hiring

สถานที่ทำงาน
-‍ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-‍ เป็นส่วนหนึ่งของทีม Agile เพื่อพัฒนา Web Applications
- พัฒนาและดูแลโค้ดตามรายละเอียดและ Mock up ที่ได้ออกแบบไว้ โดยเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
‍- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบใน Web Applications
‍- Review โค้ดของเพื่อนร่วมงาน เพื่อเรียนรู้หรือให้คำแนะนำ
‍- ศึกษาเรียนรู้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ทีมทำงานได้ง่ายขึ้น
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
‍- ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ Requirement ได้ (ตามสไตล์ Scrum)
- มีความรับผิดชอมสูง มีความคิดอย่างเป็นระบบและคิดแบบตรรกกะ มีความสามารถในการแก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยตนเองได้เร็ว มีทักษะการสื่อสารได้ดี สามารถศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อให้ทีมทำงานง่ายขึ้นได้
- มีประสบการณ์พัฒนา Website โดยใช้ Framework เช่น Laravel 5, Bootstrap 4, Vue.js หรือ Framework อื่นๆ
‍- ความรู้และประสบการณ์การใช้งาน MVC และ Relational Database ในระดับดี
- ชื่นชอบการศึกษาเรียนรู้และติดตามเทรนในการพัฒนา Website 
- ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้ามีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ประสบการณ์การใช้งาน Linux และ System Administration เพื่อดูและระบบ Website ได้
‍- มีประสบการณ์ทำงานแบบ Agile/Scrum
‍- มีแผนการทำงานระยะยาว 2-5 ปี 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ประวัติย่อ (Resume)
2. หลักฐานทางการศึกษา (Transcript)
3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 
 
ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ ets.hrteam@gmail.com
การคัดเลือก : พิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://leb2.kmutt.ac.th/job-hiring/senior-web-developer-system-admin

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next