ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักสารสนเทศ (เน้น Social Media Specialist)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักสารสนเทศ (เน้น Social Media Specialist)

วันที่ : 11 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษารับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนักสารสนเทศ (เน้น Social Media Specialist)  

 คุณสมบัติ

1.       หญิงหรือชาย อายุ 24 – 30 ปี

2.       จบปริญญาตรีหรือโทด้าน การตลาด นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน social media ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.       มีทักษะการเขียน การสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน

4.       มีความคิดสร้างสรรค์และทันสมัยในการพัฒนาคอนเทนท์ (บทความ ภาพ วิดีโอ) ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสื่อสารผ่าน social media

5.       มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานทุก Platform ของสื่อ Social media เช่น Facebook  Twitter  Instagram  Line  YouTube และสามารถเลือกใช้อย่างเหมาะสม

6.       มีความรู้ความเข้าใจระบบโครงสร้างของระบบ Facebook Insight และ YouTube Channel
เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.       คิดแคมเปญโฆษณา ดูแล และประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ให้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้ติดตาม

2.       วางแผนและกำหนดเนื้อหาที่จะเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม (Facebook, Line@, Youtube, Instagram, Twitter)

3.       ศึกษาและวิเคราะห์การทำการตลาดของคู่แข่ง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

4.       วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

วิธีการสมัคร

            สมัครผ่าน e-mail โดยสำเนาใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย, ประวัติส่วนตัว (Resume), สำเนาใบแสดงผลการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาที่ e-mail : kamolnat.pim@kmutt.ac.th  โดยระบุหัวข้อ e-mail ว่า “สมัครงาน”

กำหนดการ

1.     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

2.     ประกาศรายชื่อฯ เพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

3.     การสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกมลนัทธ์ พิมที โทรศัพท์ 02-4708369

E-mail : kamolnat.pim@kmuttt.ac.th

-----------------------------------------------------

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

โทรศัพท์ 02-470-8333

โทรสาร 02-470-8367


 เอกสารประกอบข่าว
  > ใบสมัครสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next