ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์วิชา BIO100 ในปีการศึกษา 2/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์วิชา BIO100 ในปีการศึกษา 2/2562

วันที่ : 08 มกราคม 2563
โดย : วิศวกรรมชีวภาพ

ประชาสัมพันธ์วิชา BIO100 ในปีการศึกษา 2/2562

หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ เปิดรับลงทะเบียนวิชา BIO100 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะที่สนใจ (ยกเว้นคณะวิทยาศาสตร์) โดยที่ปีการศึกษา 2/2562 นี้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาเรียน ให้มีความหลากหลาย และเป็นการบรรยายพื้นฐานกว่าเทอมที่ผ่านมา และมีการประยุกต์ใช้งานกับด้านวิศวกรรมเพิ่มขึ้น นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมในวันปฐมนิเทศ วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ห้อง CB1103

วิชา BIO 100 เป็นวิชาเลือกอิสระ 3 หน่วยกิต และมีการจัดสอบในเวลาเรียน  เนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับความสำคัญและหลักการทางชีววิทยา ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการประยุกต์ใช้  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ  http://www.bioeng.kmutt.ac.th/th/news-events

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next