ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนกองทุนการศึกษาบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนกองทุนการศึกษาบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2/2562

วันที่ : 09 มกราคม 2563
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

คณะวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษากองทุนการศึกษาบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความตั้งใจเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
จนสำเร็จการศึกษา  จำนวน 2 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวารุณี โทร 02 470 8811


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ
  > ใบสมัคร
  > รายละเอียด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next