ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น LA และTA ภาคการศึกษาที่ 2/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น LA และTA ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันที่ : 13 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) จำนวน 8 รายวิชา และ ทุนผู้ช่วยสอน (TA) จำนวน 4 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ LA -TA 2-2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next