ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “สัปดาห์บอร์ดเกม”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “สัปดาห์บอร์ดเกม”

วันที่ : 14 มกราคม 2563
โดย : คุณฉัฐภรณ์ โสมสุข 02-470-9564

พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์บอร์ดเกม” Basement, Science Learning Space, คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 20 - 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำหรับผู้สนใจแข่งขัน “เจ้าแห่งบอร์ดเกมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGGc50FuwBEGgUZf7JN3t29OWqt9Ecftzg40wQxYbVJBGpLw/viewform

 เอกสารประกอบข่าว
  > สัปดาห์บอร์ดเกม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next