ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บรรยายพิเศษเรื่อง "Chemistry Seminar: Studying Catalysis on Model Surfaces- an In-Situ XPS approach"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > บรรยายพิเศษเรื่อง "Chemistry Seminar: Studying Catalysis on Model Surfaces- an In-Situ XPS approach"

วันที่ : 21 มกราคม 2563
โดย : คุณฉัฐภรณ์ โสมสุข 02-470-9564

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Chemistry Seminar: Studying Catalysis on Model Surfaces- an In-Situ XPS approach" โดย Dr. Yutichai  Mueanngern, Department of Chemistry and Biochemistry, The Ohio State University. ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 8.30 - 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ http://qrco.de/bbOcQG

Dear All,

Department of Chemistry would like to invite interested members of KMUTT to attend Chemistry Special Seminar on the topic of “Studying Catalysis on Model Surfaces- an In-Situ XPS approach” by Dr. Yutichai  Mueanngern, Department of Chemistry and Biochemistry, The Ohio State University. The event is held on Friday, January 24th, 2020 from 8.30-10.30 am at Chamrat Chayaphong Meeting Room, 2nd Floor (ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์), Classroom Building 2, KMUTT

For registration, please click

http://qrco.de/bbOcQGเอกสารประกอบข่าว
  > Chemistry Seminar

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next