ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปลี่ยนจาก Intranet เป็น My Portal
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปลี่ยนจาก Intranet เป็น My Portal

วันที่ : 21 มกราคม 2563
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ.

สำนักคอมพิวเตอร์ จะให้บริการ My Portal แทนระบบ Intranet (เดิม) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพัฒนาและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน Application ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าใช้งานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 


1. เข้าผ่านเว็บไซต์ https://myportal.kmutt.ac.th


2. เข้าผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “คณาจารย์และบุคลากร” เลือก
“My Portal สำหรับบุคลากร”


3. เข้าผ่านเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ www.cc.kmutt.ac.th หัวข้อ “บริการของเรา” เลือก “My Portal”

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.cc.kmutt.ac.th/myportal

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักคอมพิวเตอร์ โทร.02-470-9444 , 111

หรือ e-mail : ccsupport@kmutt.ac.th

 

------------------------------------------------------- 

 

“Intranet” changed to “My Portal”

 

The computer center will launch “My Portal” instead of ‘Intranet’ system on 1St February 2020. In order to help KMUTT staff to access all application of KMUTT.

You can access via  https://myportal.kmutt.ac.th

 

More information click: www.cc.kmutt.ac.th/myportal

 

Computer Center

Tel: 02-470-9444 , 111 

e-mail : ccsupport@kmutt.ac.th

 


< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next