ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยดาวรุ่ง” มจธ. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยดาวรุ่ง” มจธ. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

วันที่ : 22 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยคณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้จัดทำโครงการ “รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยเพิ่มสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถไต่เต้าไปเป็นนักวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในการนี้ คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการขอเชิญชวนให้สมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 โดยขอให้ส่งแบบเสนอชื่อ/สมัครพร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด (hard copy) พร้อมไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด ส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนลินี เพ็งแป้น โทร. 9621เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ
  > ใบสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next